PENDATAAN ALUMNI IAIN PALU

Angkatan :     Cari
NIM NAMA JURUSAN/PRODI ANGKATAN
123120396 RIANI EKONOMI ISLAM (S1) 2012
123120401 SARINI EKONOMI ISLAM (S1) 2012
124100573 ARIF KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM (S1) 2012
124130598 SRI WAHDA BIMBINGAN KONSELING ISLAM (S1) 2012
124130420 MOHAMMAD NAWIR BIMBINGAN KONSELING ISLAM (S1) 2012
122060607 RONI HALIM AKIDAH FILSAFAT (S1) 2012
121010005 ABDURRAHMAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
124130588 DARLIAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM (S1) 2012
121010018 AZIZA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
122110530 SRI SARTINA TAFSIR HADIS (S1) 2012