PENDATAAN ALUMNI IAIN PALU

Angkatan :     Cari
NIM NAMA JURUSAN/PRODI ANGKATAN
123070311 RUKNI SUPIARNO MUAMALAH (S1) 2012
121010089 NIARTIN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
123080330 SRI WAHYUNI R. SUNE PERBANDINGAN MAZHAB & HUKUM ISLAM (S1) 2012
123120397 RIFKA NUR EKONOMI ISLAM (S1) 2012
123090343 MUKJIZAT PERADILAN AGAMA (S1) 2012
123120383 MU`AYYAD EKONOMI ISLAM (S1) 2012
123120362 DEWI LISDAWATI EKONOMI ISLAM (S1) 2012
123120396 RIANI EKONOMI ISLAM (S1) 2012
123120401 SARINI EKONOMI ISLAM (S1) 2012
124100573 ARIF KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM (S1) 2012