PENDATAAN ALUMNI IAIN PALU

Angkatan :     Cari
NIM NAMA JURUSAN/PRODI ANGKATAN
101010007 ARHAM I. WALI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2010
111010060 MOHAMAT RIFAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2011
111010393 SANUDDIN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2011
121010007 AHMAD LAMIDJI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010024 DESI MAYANG SARI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010044 HILJA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010057 LILIS NURHAYATI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010072 MOCH. SYAFI`IE PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010092 NIRMAWATI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010107 NURNI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012