PENDATAAN ALUMNI IAIN PALU

Angkatan :     Cari
NIM NAMA JURUSAN/PRODI ANGKATAN
121010134 SAPTUN NURUL NAJMI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010147 SRI ARIANI DJAMPARA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010161 USWATUN HASANAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010356 ANISA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010440 HUSNI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010456 SALMA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010547 ANDRI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010104 NURLANA Y PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010114 PUPUT MELATI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
101010007 ARHAM I. WALI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2010