PENDATAAN ALUMNI IAIN PALU

Angkatan :     Cari
NIM NAMA JURUSAN/PRODI ANGKATAN
123090345 RIBHAN ABD. M. ASO PERADILAN AGAMA (S1) 2012
123120571 SULTAN EKONOMI ISLAM (S1) 2012
123120359 ARSYAM EKONOMI ISLAM (S1) 2012
123120400 SAMSUDDIN EKONOMI ISLAM (S1) 2012
124130422 ROSDIANA BIMBINGAN KONSELING ISLAM (S1) 2012
122060522 NIRMAWATI AKIDAH FILSAFAT (S1) 2012
121010002 ABD. RAHIM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010016 ARHAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
122110287 LINAWATI TAFSIR HADIS (S1) 2012
121010037 FITRIANI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012