PENDATAAN ALUMNI IAIN PALU

Angkatan :     Cari
NIM NAMA JURUSAN/PRODI ANGKATAN
131030060 SAMSIA KEPENDIDIKAN ISLAM (S1) 2013
131010111 RISMAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2013
131010155 IAN SALEH RAMADHAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2013
121030195 ARFINA KEPENDIDIKAN ISLAM (S1) 2012
121030211 HIJRAH KEPENDIDIKAN ISLAM (S1) 2012
121010097 NUR ATIKA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121030224 MASHUR ALHABSY KEPENDIDIKAN ISLAM (S1) 2012
121010112 POPI HANDRIANI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121030243 RIDWAN KEPENDIDIKAN ISLAM (S1) 2012
121010129 ROSNAWATI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012