PENDATAAN ALUMNI IAIN PALU

Angkatan :     Cari
NIM NAMA JURUSAN/PRODI ANGKATAN
8457 PACTH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2015
131010155 IAN SALEH RAMADHAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2013
131010111 RISMAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2013
131030060 SAMSIA KEPENDIDIKAN ISLAM (S1) 2013
121030215 INDAH PURNAMASARI KEPENDIDIKAN ISLAM (S1) 2012
121010101 NURDYANA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121030226 MELI KEPENDIDIKAN ISLAM (S1) 2012
121010113 PRATIWI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121030245 RISNA KEPENDIDIKAN ISLAM (S1) 2012
121010133 SAFRUDIN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012