PENDATAAN ALUMNI IAIN PALU

Angkatan :     Cari
NIM NAMA JURUSAN/PRODI ANGKATAN
131010111 RISMAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2013
131030060 SAMSIA KEPENDIDIKAN ISLAM (S1) 2013
131010155 IAN SALEH RAMADHAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2013
124100583 NUR RAHMAYANI KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM (S1) 2012
124100576 JUFRI KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM (S1) 2012
124130416 GUSTIA ARSYAD BIMBINGAN KONSELING ISLAM (S1) 2012
124130417 JANNATI BIMBINGAN KONSELING ISLAM (S1) 2012
122060514 ANITA AKIDAH FILSAFAT (S1) 2012
121010007 AHMAD LAMIDJI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010024 DESI MAYANG SARI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012