PENDATAAN ALUMNI IAIN PALU

Angkatan :     Cari
NIM NAMA JURUSAN/PRODI ANGKATAN
121010437 HARDIYANTINUR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010453 NURHAIMAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010463 YANTI WIDAYANTI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010632 MASNUN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121020179 MOH. JABIR M. SURALELE PENDIDIKAN BAHASA ARAB (S1) 2012
121020471 MAWADDAH PENDIDIKAN BAHASA ARAB (S1) 2012
121030195 ARFINA KEPENDIDIKAN ISLAM (S1) 2012
121030211 HIJRAH KEPENDIDIKAN ISLAM (S1) 2012
121010097 NUR ATIKA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121030224 MASHUR ALHABSY KEPENDIDIKAN ISLAM (S1) 2012