PENDATAAN ALUMNI IAIN PALU

Angkatan :     Cari
NIM NAMA JURUSAN/PRODI ANGKATAN
123120564 KARNILAWATI EKONOMI ISLAM (S1) 2012
123120393 OKTAVIANI PALUFI KATRY EKONOMI ISLAM (S1) 2012
123120376 LATHIFAH A. LANONCI EKONOMI ISLAM (S1) 2012
123120404 SUTRIAMI EKONOMI ISLAM (S1) 2012
124100412 RAMADHAN KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM (S1) 2012
124130424 WAHITA BIMBINGAN KONSELING ISLAM (S1) 2012
121030506 RIFKA KEPENDIDIKAN ISLAM (S1) 2012
124130415 FANI AMALIA FIRDAUS BIMBINGAN KONSELING ISLAM (S1) 2012
122060523 SITI WARDA AKIDAH FILSAFAT (S1) 2012
121010009 AKMAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012