PENDATAAN ALUMNI IAIN PALU

Angkatan :     Cari
NIM NAMA JURUSAN/PRODI ANGKATAN
121020173 HAFSAH D. MALURENG PENDIDIKAN BAHASA ARAB (S1) 2012
121020182 MUDATSIR PENDIDIKAN BAHASA ARAB (S1) 2012
123080324 ISTIKA PERBANDINGAN MAZHAB & HUKUM ISLAM (S1) 2012
123070297 DINI AMELIA PERTIWI MUAMALAH (S1) 2012
121010093 NISMAWATI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
123090556 YUNARIA PERADILAN AGAMA (S1) 2012
123090331 ABD. CHAERUL PERADILAN AGAMA (S1) 2012
123120389 NOVA ISDIANTINI EKONOMI ISLAM (S1) 2012
123120384 MUH. RIF`AN EKONOMI ISLAM (S1) 2012
123120405 WARNI LESTARI EKONOMI ISLAM (S1) 2012