PENDATAAN ALUMNI IAIN PALU

Angkatan :     Cari
NIM NAMA JURUSAN/PRODI ANGKATAN
111010670 KAIMUDIN MANGALIA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2011
121010014 ANGSAR ISHAK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010030 ELIZAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010049 INDRIANI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010066 MELIANA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010078 MUH. ZAHDIR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010095 NOVIANTI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010112 POPI HANDRIANI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010129 ROSNAWATI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010145 SITI ROHMAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012