PENDATAAN ALUMNI IAIN PALU

Angkatan :     Cari
NIM NAMA JURUSAN/PRODI ANGKATAN
121010153 SUPRATMAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010164 WAHYUNI ULIA SAFITRI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010430 DELI MUSDALIFA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010446 MASNI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010460 SYAHRUL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010626 ASNIAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010107 NURNI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
101010182 WELDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2010
111010064 MUH. RIZAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2011
111010670 KAIMUDIN MANGALIA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2011