PENDATAAN ALUMNI IAIN PALU

Angkatan :     Cari
NIM NAMA JURUSAN/PRODI ANGKATAN
121010158 TRIFANI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010167 YUSNAWATI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010437 HARDIYANTINUR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010453 NURHAIMAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010463 YANTI WIDAYANTI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010632 MASNUN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010097 NUR ATIKA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
091010490 MUHLIS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2009
111010051 MIKA FITRI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2011
111010366 MARIANA SULAEMAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2011