PENDATAAN ALUMNI IAIN PALU

Angkatan :     Cari
NIM NAMA JURUSAN/PRODI ANGKATAN
121010014 ANGSAR ISHAK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010030 ELIZAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010049 INDRIANI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010066 MELIANA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010078 MUH. ZAHDIR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010095 NOVIANTI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010129 ROSNAWATI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010145 SITI ROHMAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010158 TRIFANI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
121010167 YUSNAWATI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012