PENDATAAN ALUMNI IAIN PALU

Angkatan :     Cari
NIM NAMA JURUSAN/PRODI ANGKATAN
121010018 AZIZA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
122110530 SRI SARTINA TAFSIR HADIS (S1) 2012
121010039 HAFSAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
122110615 MUFLI TAFSIR HADIS (S1) 2012
121010053 IYAN SYAFIRA SYAHRIL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
123070314 SITI PURWATI MUAMALAH (S1) 2012
121010069 MIFTAHULJANNA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012
123080322 DITA RISTANTI PERBANDINGAN MAZHAB & HUKUM ISLAM (S1) 2012
123070311 RUKNI SUPIARNO MUAMALAH (S1) 2012
121010089 NIARTIN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) 2012